ico

Wijk Dieze-oost


Per direct te huur:

bedrijfsruimte in Dieze-Oost!

Klik hier voor meer info.

 

Dieze-Oost boeit!

In de wijk Dieze-Oost, ten noorden van het centrum, is volop ruimte en groen aanwezig. Ook de ligging is heel goed: een winkelcentrum om de hoek, dichtbij het stadscentrum en je bent zo op de A28.

Dieze-Oost ondergaat de komende jaren een grote verandering. De 770 huurwoningen van SWZ worden aangepakt door te renoveren of te slopen en nieuw te bouwen. Collegacorporatie deltaWonen heeft ook woningen in Dieze-Oost en daarom worden de plannen wijkbreed opgepakt. Het doel van de wijkontwikkeling is dat de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving wordt verbeterd.
Dieze-Oost boeit!


Geert Groote 1 (Geert Grootestraat en Hemerkenstraat)

Eind 2011 zijn de eerste 22 nieuwbouwappartementen opgeleverd.

Geert Groote 2 (Geert Grootestraat 102 t/m 142)

De bouw van de tweede nieuwbouwflat aan de Geert Grootestraat is gestart. De 25 appartementen worden als het niet tè koud wordt deze winter in april 2014 opgeleverd. Van de 25 appartementen zijn er 10 met voorrang toegewezen aan SWZ-huurders uit Dieze-Oost. De overige 15 woningen zijn in november 2013 via De Woningzoeker verhuurd. Bent u nieuwsgierig hoe de flat er uit komt te zien klik hier voor de verhuurfolder.

Geert Groote 3 (Geert Grootestraat 52 t/m 92)

Vanaf 1 januari 2014 treedt het Sociaal Plan in werking. Hierin staat beschreven wat de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn. Als er nu een woning leeg komt dan wordt deze tijdelijk verhuurd. Sloop van de flat staat gepland voor medio 2015, de oplevering van de nieuwbouw wordt medio 2016 verwacht.

De nieuwbouwplannen zijn eind 2014 bekend.

Geert Groote 4 (Geert Grootestraat 2 t/m 42)

Van deze woningen staat vast dat ze vervangen worden. Echter de peildatum, de ingangsdatum van het Sociaal Plan, is nog niet bekend. 

Geert Groote eengezinswoningen
(Geert Grootestraat 194 t/m 200, 144 t/m 150, 94 t/m 100 en 44 t/m 50)

De eengezinswoningen die tussen de flats staan worden gerenoveerd. De renovatie bestaat uit:

  • het verbeteren van de energetische waarde door isolatie van het dak en muren én het plaatsen van centrale verwarming
  • het vernieuwen van de keuken, toilet en badkamer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van april tot aan het eind van 2014. 

Pieter Steyn 1 (Pieter Steynstraat 1 t/m 107)

De eerste flat aan de Pieter Steynstraat is in de eerste helft van 2013 gerenoveerd. Naast het verbeteren van de energetische waarde en het vernieuwen van de keuken, het toilet en de badkamer is een groot aantal van de onderste woningen vergroot. Op de hoek met de Geert Grootestraat is het informatiepunt van SWZ gesitueerd. 

Pieter Steyn 2, 3 en 4 (Pieter Steynstraat 109 t/m 359)

Op 28 juni 2013 hebben de bewoners van deze flats gekozen voor het basisplan van de renovatie. In de vakantie heeft de winnende aannemer Salverda de plannen verder uitgewerkt. Eind september zijn de bewoners uitgenodigd in de modelwoning om het definitieve plan te bekijken. Medio oktober hadden meer dan 70% van de bewoners hun akkoord gegeven op het plan zodat we op 20 november konden starten met de eerste woningen. Voor de kerst worden de eerste twee portieken, te weten 12 woningen opgeleverd.

De werkzaamheden in de woning duren maximaal 10 werkdagen. In die periode wordt:

  • de keuken en het toilet vernieuwd
  • in de badkamer wordt het sanitair en het wandtegelwerk vervangen
  • vernieuwen van de afwerkvloer met ondervloer
  • verbetering van de energetische waarde: nieuwe kozijnen met HR++-glas, spouwisolatie en centrale verwarming.

Pieter Steyn 2 wordt opgeleverd voor 1 maart 2014, mits het weer meewerkt. De laatste woning in Pieter Steyn 4 wordt opgeleverd in augustus 2014. 

Binnenhofjes 1 (Van Schoonhovenstraat 43 t/m 107, Hemerkenstraat 2 t/m 82)

De bewoners van deze woningen worden sinds 1 januari 2013 uitverhuisd. Vanaf 12 juni 2014 worden deze woningen gesloopt. Er komen vrije sectorhuur- en koopwoningen voor terug. Hoe het eruit komt te zien is in de zomer van 2014 bekend. 

Binnenhofjes 2 (Hemerkenstraat 3 t/m 67, Regelandisstraat 2 t/m 82)

Vanaf 1 november 2014 gaat voor de oorspronkelijke bewoners het Sociaal Plan in werking. Na de sloop eind 2015 worden er sociale huurwoningen op deze locatie gebouwd. De verwachting is dat we in de zomer van 2014 een idee hebben hoe de woningen eruit komen te zien. 

Binnenhofjes 3 (Regelandisstraat 3 t/m 37, Van Ummenstraat 2 t/m 82, 1 t/m 47)

Deze bewoners kunnen op verzoek en tegen huurverhoging centrale verwarming laten aanleggen in hun huis. De sloopdatum van deze woningen is nog niet bekend. 

Informatiepunt Dieze-oost

SWZ heeft in Dieze-Oost een informatiepunt. Aan de Pieter Steynstraat 19a kunt u in terecht voor vragen en opmerkingen. Wijkconsulent Eric van der Kolk houdt dan van maandag tot en met donderdag dagelijks spreekuur van 9.00 tot 9.30 uur. U kunt ook een telefonische afspraak maken met de wijkconsulent via telefoonnummer (038) 468 01 23 (keuze 9). Ook kunt u via de mail contact zoeken, diezeoost@swz.nl.

Wijknieuws

ico

Gepland onderhoud:

Er staan 15 onderhouds taken gepland voor Dieze-oost.

Huismeesters

Eric van der Kolk (wijkconsulent) Geert Grootestraat eo, Hogenkampsweg eo, I. v. Hoornbeekstraat eo, P. Steijnstraat eo Werkdagen 9.00 - 9.30 uur
Telefoonnummer: 468 01 23 keuze 9
Gerhard Veurink Hobbemastraat (Curans) Werkdagen 9.00 - 9.30 uur behalve woensdag
Telefoonnummer: 468 01 23 keuze 9

Je kunt de huismeesters ook op de kaart vinden