Participatie

De mening van onze huurders vinden wij belangrijk. Bij planmatig onderhoud en bij grootschalige projecten zetten wij in op participatie. Dit gebeurt soms eenmalig, maar ook structureel. Zo heeft SWZ een huurderbelangenvereniging De Woonkoepel en zijn er verschillende bewonerscommissies. Zie hiervoor het linker menu.