Wet Goed Verhuurderschap

Er is een woningtekort in Nederland. Hierdoor komen ongewenste verhuurpraktijken steeds vaker voor. De overheid wil dit voorkomen met de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet een verhuurder dit niet? Dan kan de particuliere huurder dit melden via het meldpunt van de gemeente. Huurders van woningcorporaties kunnen klachten over verhuurderschap rechtstreeks melden bij de corporatie. Heeft u een klacht over SWZ en komt u er niet uit met een medewerker van SWZ? Vul dan ons klachtenformulier in. Hieronder staan de rechten en plichten die u heeft als huurder van een woning van SWZ. Wilt u hier meer van weten? Klik dan op +.

U moet in het gehuurde huis wonen en het alleen als woning gebruiken.

Een woning is om erin te wonen. Deze is niet bedoeld voor andere activiteiten of gebruik, tenzij wij u hiervoor met een brief of e-mail toestemming hebben gegeven. U mag bijvoorbeeld uw huis niet als bedrijf gebruiken, maar u mag wel thuiswerken als dat niet storend is voor uw buren of omwonenden.

U woont zelf in uw gehuurde woning.

Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier woont en niet een andere woning heeft waar u een groot deel van de tijd doorbrengt. Als wij vaststellen dat u niet in uw woning woont, dan vragen wij de rechter de huurovereenkomst beëindigen. 
U mag ook niet iemand anders in de woning laten wonen, tenzij u hiervoor toestemming van ons heeft. Toestemming vragen kan via een aanvraag voor inwoning.

U staat ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente Zwolle? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen.

We betreden uw woning alleen met uw toestemming.

Er zijn wel uitzonderingen. Wij mogen uw woning wel betreden bij noodsituaties en speciale gevallen. Bijvoorbeeld bij brand of een ernstige lekkage.

Hoe lang u huurt hangt van de duur van uw huurperiode af.

Wij hebben verschillende huurcontracten, zoals tijdelijke contracten, vaste contracten en doelgroepcontracten. Het type overeenkomst beïnvloedt de duur van uw huurperiode. 

Jaarlijks wordt uw huur gewijzigd.

De minister stelt ieder jaar het percentage vast waarmee de huur gewijzigd mag worden. Hierover informeren wij u jaarlijks vóór 1 mei. Meer informatie over de maximale huurprijs vindt u op huurcommissie.nl. Let op! Het gaat om de netto huurprijs, dus de servicekosten zijn hier niet in meegenomen.

U mag van ons verwachten dat wij gebreken in uw woning repareren als u dat vraagt. Dat hoeft niet altijd, er zijn uitzonderingen.

Wij hoeven dit niet te doen als:

  • het gebrek door uw schuld is ontstaan.
  • het gaat om kleine en eenvoudige reparaties die u zelf moet doen. Zie ook onze checklist.
  • het onmogelijk is het gebrek te repareren.
  • de reparatie te duur is. Het is dan niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Reparaties kunt u digitaal melden via swz.nl/reparatie.

Wilt u zelf iets veranderen aan de woning? Dan moet u vooraf toestemming vragen.

U kunt toestemming vragen via swz.nl/zelfklussen. Doet u dit niet? Dan moet u het weghalen als wij daarom vragen. 

Als u niet tevreden bent of met ons van mening verschilt, kunt u een klacht indienen bij ons.

Dat kan door het klachtenformulier in te vullen. 

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij andere organisaties:

  • De klachtenadviescommissie. U kunt dan hun klachtenformulier invullen of een klacht indien door een brief te sturen naar:  Secretariaat Klachtenadviescommissie, Dorpsstraat 24A, 7451 BV Holten. U kunt ook een e-mail sturen naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl.
  • De gemeente heeft sinds 1 januari 2024 ook een meldpunt voor klachten over verhuurders. Maar omdat u huurt bij een sociale verhuurder, hebben wij met de gemeente afgesproken dat wij zelf de klachten afhandelen. 
  • Kantonrechter/huurcommissie. In een aantal gevallen kunt u uw klacht ook hier melden. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl