Renovatie eengezinswoningen Buxtehudestraat en omgeving

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociale Raadslieden.

Woningstichting SWZ gaat de wit gestucte woningen aan de Buxtehudestraat, Morleystraat, Vincent Lubeckstraat, Praetoriusstraat en Frobergerstraat renoveren. Het gaat om de 144 huurwoningen van SWZ.

Er vindt onderhoud aan de woning plaats en de woningen worden energiezuiniger gemaakt. Ook wordt de uitstraling van de woningen verbeterd. Zo krijgen de kozijnen een nieuwe kleur, de buitenmuren worden opnieuw gesausd en het dak van de woningen krijgt een groter overstek. Een leuk detail is dat de woningen een verschillende voordeur krijgen, wat een unieke uitstraling aan de woning geeft.

Er is ook oog voor de klimaatmaatregelen. Zo worden de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen afgekoppeld van het riool. Hierdoor komt er minder regenwater in het vuilwaterriool terecht. Bij grote regenbuien wordt zo de kans verminderd dat het riool overbelast raakt. Samen met de bewoners zijn er vergroeningacties van de voortuinen, zodat het regenwater beter kan filtreren en er meer groen komt in de tuin.

Op de daken komen zonnepanelen en het ventilatiesysteem wordt verbeterd. Van het dak, de buitenmuren en de beglazing wordt de isolatie verbeterd. Ook worden de mogelijkheden voor het aanbrengen van vloerisolatie onderzocht.

Tussen deze huurwoningen van SWZ zitten een aantal koopwoningen. SWZ is in gesprek met de bewoners van de koopwoningen om te bekijken hoe zij deel kunnen nemen aan dit project. De aannemer maakt voor hen een aanbieding.

Dit project is in volle gang. In het project wordt samen opgetrokken met de bewoners van de koop- en huurwoningen. De verwachte oplevering is in februari 2023.

In de video hieronder worden de plannen uitgelegd.

Locatie