Vertaal deze pagina

Aanvraag huurbevriezing

Wat is uw netto huur per 1 juli 2020?

De netto huur vindt u op de brief over de huurverhoging.

Gerelateerde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Ja, dat kan. Uw schriftelijke bezwaar moet vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn. Dit mag een e-mail of een brief zijn. Komen wij er samen niet uit, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak. Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en wat redenen zijn voor bezwaar.

Wij beoordelen uw bezwaar en sturen u een brief met de uitkomst.

Huurt u een vrije sectorwoning, dan kunt u bezwaar maken bij de kantonrechter (niet bij SWZ). Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

 

Kan ik bezwaar maken omdat de Belastingdienst gegevens aan jullie verstrekt heeft?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is wettelijk toegestaan dat wij gegevens uitwisselen met de Belastingdienst. Dit staat ook in ons Privacyregelement.

Als SWZ mijn bezwaar goed keurt, welk huurverhogingspercentage krijg ik dan?

Het nieuwe huurverhogingspercentage staat in de brief die u van ons krijgt.

Hoe is de huishoudsamenstelling vastgesteld?

Het gaat hierbij om de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de gemeente op 1 juli 2020. De toetsing van de samenstelling van uw huishouden heeft al in maart 2020 plaatsgevonden. Als er tussen maart 2020 en 1 juli 2020 wijzigingen zijn die invloed hebben op uw huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ik heb geen brief over de huurverhoging ontvangen. Hoe krijg ik een nieuwe?

Klik hier om dit aan te vragen. Wij sturen u dan een kopie van de brief.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Elk jaar verhogen wij de huur op 1 juli.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Elk jaar ontvangt u voor 1 mei het voorstel huurverhoging. Voor die tijd doen wij geen mededelingen over de huurverhoging.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de liberalisatiegrens gestegen. Heb ik nu een vrije sector woning?

Nee. Of uw woning behoort tot de vrije sector wordt bepaald door de hoogte van de huur op het moment dat u ging huren. Als uw woning toen een sociale huurwoning was, dan blijft dat zo.

Is mijn een woning een vrije sector woning?

Alleen als de huur bij het tekenen van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag, dan is het een vrije sector woning. De overheid bepaalt de liberalisatiegrens. In 2019 ligt deze grens op € 737,14.

Wat is de streefhuur?

De streefhuur is de huur die SWZ vraagt aan de volgende huurder. Deze is onder andere gebaseerd op de maximale huur van de woning, de prijs-kwaliteit van de woning en de grenzen voor het passend toewijzen. Deze streefhuur is altijd lager dan de maximale huur die wij mogen vragen. SWZ heeft voor al haar woningen een streefhuur vastgesteld. Ook als de woning verkocht wordt als hij leeg komt.

Let op: jaarlijks worden de streefhuren aangepast op grond van inflatie. Ook kan de streefhuur wijzigen als er grootonderhoud of een renovatie heeft plaatsgevonden in uw woning.

Waarvoor mag SWZ de inkomensverklaring gebruiken?

De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden voor de huurverhoging.

Mijn inkomen is omhoog gegaan. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Wie krijgt geen inkomensafhankelijke huurverhoging?

Dat zijn de volgende huishoudens:

 • Het verzamelinkomen van 2 jaar geleden zit onder de € 43.574,00.
 • De Belastingdienst heeft het verzamelinkomen van 2 jaar geleden niet vastgesteld.
 • Iemand van het huishouden heeft op 1 juli de pensioenleeftijd bereikt.
 • Het huishouden bestaat uit 4 of meer personen.
 • Iemand van het huishouden is chronisch ziek of gehandicapt.
 • De huidige huur is hoger of gelijk aan de streefhuur.

Waarop is de huurverhoging gebaseerd?

Huurt u een sociale huurwoning en is uw huishoudinkomen lager dan € 43.574?

Dan is de gemiddelde huurverhoging bij SWZ per 1 juli 2020 2,6%. Dit is de inflatie over 2019.     Het kan zijn dat uw huurverhoging hoger of lager is. Dit heeft te maken met uw huidige huur ten opzichte van uw streefhuur. De streefhuur is de huur die SWZ vraagt aan de volgende huurder en is o.a. gebaseerd op de maximale huur van de woning, de prijs-kwaliteit van de woning en de grenzen voor het passend toewijzen. Deze streefhuur is altijd lager dan de maximale huur die wij mogen vragen.

Is uw huidige huur lager dan de streefhuur dan is uw huurverhoging wat hoger, maar nooit hoger dan 4,1 %.  Betaalt u op dit moment (bijna) net zoveel huur als de streefhuur dan is uw huurverhoging 2,6%.  Is uw huidige huur hoger dan de streefhuur óf komt uw huurprijs na de huurverhoging van 2,6% uit boven de streefhuur dan is uw huurverhoging wat lager dan 2,6%.

Huurt u een sociale huurwoning en is uw huishoudinkomen € 43.574 of hoger?

Dan is uw huurverhoging 5,6%. U krijgt minder huurverhoging als u met een verhoging van 5,6% meer gaat betalen dan de streefhuur of als u tot een specifieke groep behoort. 

Specifieke groepen zijn:

 • Iemand in uw huishouden heeft op 1 juli 2020 de pensioenleeftijd bereikt.
 • Uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen.
 • Iemand van uw huishouden is chronisch ziek of gehandicapt.

 Huurt u een vrije sectorwoning?

Dan geldt een huurverhoging van 2,6%. De liberalisatiegrens bepaalt of u een vrije sectorwoning huurt. Als de huur bij het tekenen van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag, dan huurt u een vrije sectorwoning. De overheid bepaalt de liberalisatiegrens. U kunt hier kijken wat de liberalisatiegrens was toen u ging huren.

 Huurt u een woonwagen?

Dan geldt een huurverhoging van 2,6%. Heeft u weinig inkomen, dan heeft u misschien recht op huurbevriezing. Klik hier voor de check op onze website.

Wat is huurbevriezing?

Dit betekent dat uw huur hetzelfde blijft. U krijgt geen huurverhoging per 1 juli 2020.

Kan ik huurbevriezing krijgen?

U kunt huurbevriezing krijgen als uw inkomen laag genoeg is en uw netto huur hoog genoeg. Dat verschilt per huishouden. Check hier of u in aanmerking komt.

Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

Klik hier voor de check of u voor huurbevriezing in aanmerking komt. Als dat zo is, dan kunt u een aanvraagformulier invullen.

Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust via 038 - 468 01 23.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag huurbevriezing?

 • Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente, waarop staat hoeveel personen op uw adres ingeschreven staan. Op het aanvraagformulier staat aangegeven hoe u dit kosteloos kunt aanvragen bij de gemeente.
 • Inkomensverklaring(en) van 2019 van de Belastingdienst, van iedereen die op uw adres ingeschreven staat.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen