Energielabel

Sinds 2008 hebben woningen een energielabel. Een energielabel vertelt hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. Dit houdt in dat de woning goed is geïsoleerd en weinig CO-2 uitstoot. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig.

Veel gevraagd over Energielabel

Ik zoek een woning in Zwolle. Waar kan ik zien wat het energielabel is?

U vindt deze informatie In de advertentie van de woningen op www.dewoningzoeker.nl.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het energielabel?

Alle woningen die na 1 januari 2015 zijn gebouwd, krijgen een Energie-Index. Ook alle woningen waar na 1 juli 2015 isolatie-verbeteringen zijn aangebracht, krijgen een Energie-Index. Energielabels veranderen in een Energie-Index als ze 10 jaar oud zijn.

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

U vindt al deze informatie op de website www.zoekuwenergielabel.nl.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Nee, uw huur blijft hetzelfde.

Wat is er veranderd aan het energielabel?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 4,3 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Hiervoor werden letters gebruikt: A t/m G. G is het minst zuinig en A het zuinigst.

Waar worden de Energie-Index en het energielabel voor gebruikt?

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze bepalen voor een deel het aantal huurpunten van uw woning.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Woningen gebouwd na 1 januari 2018 hebben minimaal energielabel A. Voor woningen die voor 1 januari 2018 zijn gebouwd, bestaan geen eisen. Wij willen in 2030 al onze woningen gemiddeld op Energie-Index 1,2 (label A) brengen. Dit betekent dat er woningen zijn met een beter label, maar ook met een minder label.