Onderverhuur

U mag een kamer verhuren in uw woning van SWZ. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: u verhuurt zelf of u verhuurt een kamer via www.hospitaverhuur.nl. Wilt u zelf verhuren? Dan moet u eerst schriftelijke toestemming hebben van SWZ. Klik hier om toestemming te vragen. Verhuur via Hospitaverhuur kan voor maximaal 1 jaar.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Hoe huur of verhuur ik een kamer via Hospitaverhuur?

Op www.hospitaverhuur.nl leest u hoe het werkt en hoe u hen kunt bereiken. De maximale (ver-)huur periode is 1 jaar. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van SWZ.

Heeft onderverhuur of inwoning invloed op mijn huurtoeslag?

Dat kan. Het aantal personen en de extra inkomsten kunnen van inlvoed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst via 0800 - 0543.

Mag ik via AirBNB onderverhuren?

Nee, dit is niet toegestaan. Als wij hier achter komen, starten wij een ontruimingsprocedure bij de rechter.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met mijn onderhuurder?

Dit moet u zelf oplossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U bent de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk. U kunt de onderhuurder aanspreken of de onderhuur stoppen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Nee. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, dan moet de onderhuurder de woning ook verlaten. De onderhuurder moet zelf andere woonruimte zoeken. Het is daarom verstandig dat de onderhuurder zich als woningzoekende in laat schrijven bij www.dewoningzoeker.nl.

Wat gebeurt als ik zonder toestemming van SWZ mijn woning onderverhuur?

Onderverhuur zonder toestemming van ons kan maken dat wij u de huur opzeggen.

Wat moet ik doen als ik de huur van mijn woning wil opzeggen en ik een onderhuurder heb?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Wat is onderhuur of onderverhuur?

Bij onderhuur huurt u een woning of een deel van de woning van de hoofdbewoner die de woning van SWZ huurt.
Bij onderverhuur verhuurt u uw SWZ-woning of een deel daarvan aan anderen.
Er zijn verschillende soorten onder(ver)huur:

  • Onderverhuur van de hele woning en u woont er zelf helemaal niet. Dit mag niet.
  • Onderverhuur van de hele woning als u er zelf maximaal 12 maanden niet bent. Dit mag met toestemming van SWZ. U moet een reden aangeven waarom u zelf niet in de woning bent. Wij noemen dit tijdelijke huisbewaring. U vraagt dit aan via aanvraagformulier tijdelijkehuisbewaring.
  • Onderverhuur van een kamer. Als u een kamer verhuurt, dan heeft u toestemming nodig van SWZ. Als u een kamer verhuurt via Hospitaverhuur, dan heeft u geen toestemming nodig van SWZ.