Sloop en herhuisvesting

Als wij nieuwe woningen bouwen, slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen te slecht zijn. Of omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Als wij gaan slopen, horen de bewoners dit minimaal 1 jaar van te voren. We begrijpen dat het slopen van uw woning zeer ingrijpend is. We gaan daarom altijd in gesprek over uw persoonlijke situatie, uw wensen en de mogelijkheden. Ook regelen we uw rechten en plichten in een Sociaal Plan.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Mijn woning wordt gesloopt. Ik heb zelf al een andere woning gevonden. Heb ik dan ook recht op verhuiskostenvergoeding?

Als u geen tijdelijk huurcontract heeft, dan heeft u ook in dit geval recht op verhuiskostenvergoeding.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe krijg ik een andere woning?

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u extra inschrijfduur waarmee u kunt reageren op woningen via De Woningzoeker. Ruim voor de sloop hoort u precies hoe dat werkt.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik nu voorrang op woningen in Zwolle?

Nee. U krijgt wel extra inschrijfduur. Daardoor is uw kans op een vergelijkbare woning zo groot dat u zeker voor de sloop van uw woning een andere woning heeft gevonden. U moet wel zelf reageren op woningen via www.dewoningzoeker.nl.

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Nee. U moet uw verhuizing zelf regelen.

Ik heb recht op verhuiskostenvergoeding. Wanneer ontvang ik deze vergoeding?

Het eerste deel, 70% van het bedrag, ontvangt u binnen 10 dagen na opzegging van de huur van uw oude woning. De rest krijgt u na de eindinspectie.

Wat is een Sociaal Plan?

In een Sociaal Plan staat alle informatie die van belang is als uw woning wordt gesloopt. U krijgt het Sociaal Plan ongeveer een jaar van tevoren opgestuurd.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt elk jaar vastgesteld. Hoe dit geregeld is bij SWZ, staat in het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan krijgt u ongeveer een jaar voor de sloop.

 

Ik woon in Zwolle en mijn woning wordt gesloopt. Geldt de extra inschrijfduur alleen in Zwolle?

Ja, de extra inschrijfduur geldt alleen in Zwolle. U kunt wel met uw eigen opgebouwde inschrijfduur reageren op woningen buiten Zwolle.

Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning als jullie mijn woning gaan slopen?

U krijgt een jaar voor de sloop uitgebreide informatie over alles wat hiermee te maken heeft. Ook krijgt u een vaste contactpersoon bij SWZ. U krijgt extra inschrijfduur, waarmee u zelf kunt reageren op woningen via www.dewoningzoeker.nl.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Nee, u ontvangt een verhuiskostenvergoeding van ons. De verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, maar geen schadeloosstelling. Het rijk bepaald de hoogte van de vergoeding.

Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Als uw woning wordt gesloopt of als u tijdens een renovatie niet in uw woning kunt blijven wonen. U heeft geen recht op verhuiskostenvergoeding als u een tijdelijk huurcontract heeft.