Wonen in een VvE-complex

Woont u in een woongebouw met alleen koop of koop en huur door elkaar? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE).  Soms is een VvE ook van toepassing op grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage.

In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud van daken, riolering en gemeenschappelijke ruimtes. In een gebouw met koop en huur, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE.

Veel gevraagd over Wonen in een VvE-complex

Wat betekent wonen in een VvE-complex voor mij?

In het woongebouw wonen huurders en kopers. Als u het huurcontract tekent, stemt u ook in met het huishoudelijk reglement van deze VvE. Het melden van reparaties, klachten of overlast doet u als huurder bij SWZ. Wij hebben contact met de VvE. In het algemeen geldt dat gemeenschappelijke delen door de VvE worden onderhouden. Denk hierbij aan gevel, dak, constructie, gemeenschappelijke installaties. Onderhoud en reparaties in de huurwoningen doet SWZ.

Waarom is er in mijn woongebouw een Vereniging van Eigenaren?

Omdat er in uw woongebouw huurders en kopers wonen. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Meestal gaat het om onderhoud van gemeenschappelijke zaken. SWZ is eigenaar van de huurwoningen en dus lid van de VvE.

Kan ik ideeën of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Geef ze eerst aan ons door. Wij kijken of uw ideeën wenselijk en haalbaar zijn. Als dat zo is, geven wij uw idee door aan de Vereniging van Eigenaren. Op de algemene ledenvergadering wordt uw idee besproken. Dit geldt ook voor opmerkingen of klachten.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Samen met de andere eigenaren zijn wij wettelijk verplicht besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander gemeenschappelijke installaties. Minimaal 1 x per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waar besluiten worden genomen. SWZ is hier als eigenaar bij.

Wat is de relatie tussen mij als huurder en de Vereniging van Eigenaren?

Als huurder bent u geen lid van de VvE en heeft u geen stem. SWZ is als eigenaar van de huurwoningen wel lid van de VvE en vertegenwoordigt uw belangen.