Vertaal deze pagina

Tijdelijke verhuur

Als wij woningen gaan slopen of de plannen voor een leegstaand gebouw nog niet klaar zijn, dan verhuren wij de woningen soms tijdelijk. In het nieuwe jaar starten we met de tijdelijke verhuur van portiekflatjes aan de Palestrinalaan. De wachtlijst hiervoor is nu open. Lees hiervoor de procedure tijdelijke verhuur goed door.

U kunt zich inschrijven als u de volgende documenten en de daarin gevraagde extra documenten inlevert:

Zijn de papieren niet compleet, dan komt u (nog) niet op de wachtlijst.

De peildatum voor het project aan de Palestrinalaan is 1 april 2020. Naar verwachting komen er voor die tijd geen woningen vrij. Op het moment dat er een woning vrij komt, benaderen wij de eerstvolgende persoon op de wachtlijst.

De sloopdatum staat voorlopig op 1 april 2021.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnenĀ 5 werkdagen