Huurverlaging

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen (peiljaar 2019) mogelijk recht op een eenmalige huurverlaging. Deze huurders krijgen of hebben bericht hierover van ons gekregen. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van de huur, uw gezinssamenstelling en uw gezamenlijk inkomen. In de tabel staan de voorwaarden. Voldoet u volgens onze gegevens aan de voorwaarden, dan krijgt u automatisch bericht voor 1 april 2021.

Is uw huidige netto huur lager dan € 633,25? Dan komt u sowieso niet in aanmerking voor huurverlaging.

Bekijk deze tabel.

De Belastingdienst geeft door of u op grond van uw inkomen in aanmerking komt. Zij kijken naar het huishoudinkomen van 2019. Wij ontvangen geen informatie over de precieze hoogte van uw inkomen.

Hoe kan ik de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Alle huurders met een huur hoger dan € 633,25 hebben eind februari bericht van ons ontvangen of ze huurverlaging kregen of niet. Wij gingen hierbij uit van de gegevens die wij van de Belastingdienst hadden ontvangen over het inkomen van 2019.

Kwam u volgens de Belastingdienst niet in aanmerking, maar is uw inkomen daarna toch gedaald, dan kunt u misschien wel in aanmerking komen. Uw inkomen moet dan minimaal de afgelopen zes maanden onder de geldende inkomensgrens liggen. In dat geval kunt u bij ons huurverlaging aanvragen. In de brief staat hoe u dat kunt doen. Digitaal aanvragen kan ook via het aanvraagformulier huurverlaging.

Mijn inkomen is gedaald in 2020, maar mijn huur is lager dan € 633,25. Kan ik dan ook huurverlaging krijgen?

Nee. Een huur lager dan € 633,25 is passend voor mensen met een laag inkomen.

Heeft de eenmalige huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Als de huur wordt verlaagd, kan het dus zijn dat u minder huurtoeslag krijgt. Maak een proefberekening via de rekenhulp van de Belastingdienst. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, gaat u er wel altijd op vooruit.

Hoeveel wordt de huur verlaagd bij de eenmalige huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van uw huidige huur. De netto huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is voor een- en tweepersoonshuishoudens € 633,25 en voor huishoudens van drie en meer personen € 678,66.

Is de huur veel hoger dan deze grens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging. Het gaat om de huur zonder de servicekosten.

Let op: de huurverlaging kan invloed hebben op de huurtoeslag. Maak een proefberekening via de rekenhulp van de Belastingdienst.

Mijn inkomen van 2019 was te hoog, maar is nu gedaald. Kan ik dan toch huurverlaging krijgen?

Als uw inkomen minimaal de afgelopen zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt, dan kunt u huurverlaging aanvragen.. U kunt hiervoor het aanvraagformulier huurverlaging invullen. Stuur uw bewijs van inkomen over de afgelopen 6 maanden mee.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

De huurverlaging gaat in op de 1e dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Bijvoorbeeld: wij sturen u het voorstel op 15 maart, dan gaat de huurverlaging in op 1 mei.

Ik voldoe aan de voorwaarden voor huurverlaging, maar ik heb geen bericht gekregen. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat uw netto huur (zonder de servicekosten)  lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat. Uw netto huur staat in de huurverhogingsbrief. U kunt deze ook bij ons opvragen.

Voldoet de netto huur, dan is het mogelijk dat uw totale inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het totale inkomen van 2019.

Is uw inkomen gedaald in 2020, dan komt u misschien toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Uw inkomen moet dan wel minimaal de afgelopen zes maanden onder de geldende inkomensgrens liggen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier huurverlaging invullen en met bewijzen naar ons toe sturen.

Kan ik ook huurverlaging krijgen als ik in een vrije sector woning woon?

Nee. De huurverlaging geldt alleen voor huurders die een sociale huurwoning hebben.

Ik heb een huurverlaging gehad. Krijg ik in juli wel weer een huurverhoging?

Nee. Huurders die een huurverlaging hebben gehad, krijgen per 1 juli 2021 geen huurverhoging van de netto huur. Wel kunnen de servicekosten wijzigen. Voor 1 juli 2022 geldt weer wel de huurverhoging.

Hoe is voor de huurverlaging de grootte van mijn huishouden vastgesteld?

Er is gekeken naar het aantal personen dat op uw adres ingeschreven staat bij de gemeente.

Hoe is voor de huurverlaging het inkomen berekend?

Bij de berekening gaan we uit van de inkomens van alle personen die op het moment van aanvraag staan ingeschreven op het adres. De inkomens van inwonende kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

U telt de inkomens van de afgelopen 6 maanden bij elkaar en vermenigvuldigt dit met 2. Het bedrag dat u krijgt moet dan lager zijn dan de inkomens genoemd in deze tabel.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van de huurverlaging?

Ja. U moet binnen 6 weken na ontvangst van het voorstel een bezwaarschrift naar de huurcommissie sturen. Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie.

 

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houden wij hier rekening mee. Dit heet passend toewijzen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Huurders die volgens de gegevens van de belastingdienst voldoen aan de voorwaarden, krijgen automatisch bericht over een eenmalige huurverlaging.