Aanvraag huurbevriezing

Wat is uw netto huur per 1 juli 2020?

De netto huur vindt u op de brief over de huurverhoging.

Gerelateerde vragen

Kan ik bezwaar maken omdat de Belastingdienst gegevens aan jullie verstrekt heeft?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk. Het is wettelijk toegestaan dat wij gegevens uitwisselen met de Belastingdienst. Dit staat ook in ons Privacyregelement.

Meer over dit onderwerp

Als SWZ mijn bezwaar goed keurt, welk huurverhogingspercentage krijg ik dan?

Algemeen

Het nieuwe huurverhogingspercentage staat in de brief die u van ons krijgt.

Meer over dit onderwerp

Hoe is de huishoudsamenstelling vastgesteld?

Algemeen

Het gaat hierbij om de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de gemeente op 1 juli 2020. De toetsing van de samenstelling van uw huishouden heeft al in maart 2020 plaatsgevonden. Als er tussen maart 2020 en 1 juli 2020 wijzigingen zijn die invloed hebben op uw huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Meer over dit onderwerp

Mijn huur is door de huurverhoging boven de liberalisatiegrens gestegen. Heb ik nu een vrije sector woning?

Algemeen

Nee. Of uw woning behoort tot de vrije sector wordt bepaald door de hoogte van de huur op het moment dat u ging huren. Als uw woning toen een sociale huurwoning was, dan blijft dat zo.

Meer over dit onderwerp

Is mijn een woning een vrije sector woning?

Algemeen

Alleen als de huur bij het tekenen van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag, dan is het een vrije sector woning. De overheid bepaalt de liberalisatiegrens. In 2019 ligt deze grens op € 737,14.

Meer over dit onderwerp

Wat is de streefhuur?

Algemeen

De streefhuur is de huur die SWZ vraagt aan de volgende huurder. Deze is onder andere gebaseerd op de maximale huur van de woning, de prijs-kwaliteit van de woning en de grenzen voor het passend toewijzen. Deze streefhuur is altijd lager dan de maximale huur die wij mogen vragen. SWZ heeft voor al haar woningen een streefhuur vastgesteld. Ook als de woning verkocht wordt als hij leeg komt.

Let op: jaarlijks worden de streefhuren aangepast op grond van inflatie. Ook kan de streefhuur wijzigen als er grootonderhoud of een renovatie heeft plaatsgevonden in uw woning.

Meer over dit onderwerp

Waarvoor mag SWZ de inkomensverklaring gebruiken?

Algemeen

De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden voor de huurverhoging.

Meer over dit onderwerp

Mijn inkomen is omhoog gegaan. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Meer over dit onderwerp

Zijn de huren bevroren?

Algemeen

Ja, de huren van sociale huurwoningen zijn voor 2021 bevroren. Dit betekent dat huurders geen huurverhoging krijgen per 1 juli 2021. Het gaat dan om de kale huur. De servicekosten kunnen wel wijzigen. Onze huurders krijgen hier voor 1 mei 2021 bericht over.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een huurverhoging van 1,4% gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

De huren van de sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd. Dit heeft de regering besloten. Niet alle woningen die wij verhuren zijn echter sociale huurwoningen.

De vrijesectorwoningen (woningen met een huurprijs boven € 752,33) krijgen wel een huurverhoging van 1,4%.

Ook de huur van parkeerplaatsen, garages, bergingen of andere ruimtes worden verhoogd met 1,4%.

Meer over dit onderwerp

Wanneer krijg ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huuraanpassing. In 2021 wordt de huur van de sociale huurwoningen niet verhoogd. Wel kunnen uw servicekosten veranderen. U ontvangt daarover bericht.

Meer over dit onderwerp

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

In 2021 krijgen huurders van een sociale huurwoning geen huurverhoging.

Huurt u een vrije sectorwoning, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging bij de kantonrechter. U kunt geen bezwaar maken bij SWZ. Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Meer over dit onderwerp

Wat is huurbevriezing?

Algemeen

Huurbevriezing betekent dat de kale huur van een woning dit jaar hetzelfde blijft. Dit geldt in 2021 voor alle sociale huurwoningen. De servicekosten kunnen wel wijzigen. U ontvangt hierover voor 1 mei bericht.

Meer over dit onderwerp

Waarom worden de servicekosten aangepast?

Algemeen

De servicekosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Deze worden jaarlijks aangepast.

Meer over dit onderwerp

Huurverhoging 2021

Algemeen

De huurprijzen van de sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd. Dit is door de regering besloten.

Meer over dit onderwerp