Sloop en Nieuwbouw Palestrinalaan

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociale Raadslieden.

In de wijk Holtenbroek, aan de Palestrinalaan gaat DuraVermeer voor Woningstichting SWZ 74 appartementen realiseren. Twee bestaande portieketageflats (Palestrinalaan 130 t/m 200 even nummers) worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen twee gebouwen die uit vier bouwlagen bestaan en plaats bieden aan 37 appartementen met 1 of 2 slaapkamers.

Sloop
De oude gebouwen worden circulair gesloopt. Dit betekent dat een deel van de materialen hergebruikt wordt in de nieuwe gebouwen, of in een ander project. De gebouwen worden in het najaar 2021 gesloopt door Boverhof Sloopwerken B.V.

Nieuwbouw
Bij de nieuw te bouwen woningen is er aandacht voor de leefbaarheid. De begane grond wordt ingericht met appartementen en een fietsenstalling. Deze appartementen kijken uit op de grasvelden aan de achterkant. Ook zorgen we voor een groene omgeving rondom het gebouw. Aan de rechterzijde van het gebouw komt de entree. De appartementen worden toegankelijk via een binnen-ingang. De appartementen zijn circa 70 m2 groot, en geschikt voor 1 à 2 persoonshuishoudens. De nieuwe gebouwen worden voorzien van goede isolatie en krijgen energiezuinige installaties.

De eerste schetsen van het nieuwbouwplan zijn gereed. Er is gekozen voor een ontwerp dat past in de omgeving. In de verdere uitwerking kan het ontwerp nog wijzigen.

Bij de planontwikkeling worden 16 nieuwe openbare parkeerplaatsen aangelegd. Er zijn ook al parkeerplaatsen aanwezig. Zo is er voldoende parkeerruimte.

Naar verwachting zal er in het eerste kwartaal van 2022 gestart worden met de bouw. De oplevering staat gepland voor begin 2023. De woningen worden verhuurd via De Woningzoeker.