Bestuurder Monique Boeijen voor vier jaar herbenoemd

De Raad van Commissarissen van SWZ heeft bestuurder Monique Boeijen voor vier jaar herbenoemd. De eerste termijn loopt op 1 januari 2019 af. De RvC voerde hiervoor gesprekken met o.a. huurdersbelangvereniging de Woonkoepel, de Ondernemingsraad en het Managementteam. Ook de Autoriteit Wonen gaf een positief advies. Monique Boeijen volgde in 2015 bestuurder Eddy Veenstra op.