Meet mee voor een pientere, groene tuin

Gemeente Zwolle, de Zwolse woningcorporaties en Stichting Straatboer zoeken inwoners van een huurwoning met tuin, die willen mee meten voor een gezonde bodem. Iedere deelnemer ontvangt gratis een compleet informatiepakket inclusief bodemsensor om 3 jaar lang in de tuin te plaatsen. Meedoen vraagt verder weinig inspanning. Maar u draagt volop bij aan het landelijke project 'Pientere Tuinen', dat 10% meer groene tuinen in Nederland wil realiseren.

Gezocht 25 Zwolse huurders!
Wij hebben veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Er is aangetoond dat groen hier positief aan bijdraagt. Daarom doen we mee aan het nieuwe project Pientere Tuinen. Hiermee willen wij stimuleren dat inwoners hun tuinen vergroenen én helpen met onderzoek naar klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Daarom zijn wij op zoek naar in totaal 25 Zwolse huurders met een tuin die hun steentje willen bijdragen en mee willen doen aan het project.

Onderzoek en tuintips
We selecteren 25 verschillende tuinen, van betegelde tot hele groene tuinen. De bodemsensor die u 3 jaar in uw tuin plaatst, verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem. Deze gegevens worden gebruikt voor meerjarig onderzoek en ze helpen om betere voorlichting en tuintips te geven. Wie meedoet, kan zelf alle gegevens inzien op “Mijn Pientere Tuin” en krijgt informatie en tips die toegesneden zijn op je tuin. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

Financiering

De deelname aan Pientere Tuinen wordt grotendeels betaald door de bijdrage uit Regio Deal Regio Zwolle. Dit is een investeringsprogramma om met projecten de leefbaarheid, innovatiekracht en verduurzaming in Regio Zwolle te versterken. Het Climate Campus programma van gemeente Zwolle is een van die projecten en zorgt voor het versneld klimaatbestendig maken van Regio Zwolle.

Aanmelden
Helpt u mee om Zwolle groener en gezonder te maken? Kijk voor meer informatie op www.pienteretuinen.nl. Wilt u zich direct aanmelden? Vul dan dit formulier in. Aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdag 1 december binnen zijn.