SWZ scoort weer bovengemiddeld in Aedes benchmark

23 november 2017
Deel dit artikel:

In de Aedes benchmark voor woningcorporaties behoort SWZ ook dit jaar tot de beste woningcorporaties van het land. SWZ presteert met name bovengemiddeld als het gaat om de lage bedrijfslasten, duurzaamheid en onderhoud en reparaties. Deze laatste twee categorieën zijn dit jaar voor het eerst beoordeeld.

Bestuurder Monique Boeijen: "We zijn blij dat we ook dit jaar goed scoren en de lijn van vorig jaar weten vast te houden. Onze bedrijfslasten blijven laag en we letten goed op onze uitgaven. Dat is belangrijk als sociaal verhuurder, omdat we zo de huren laag kunnen houden. Uit eigen onderzoek weten we dat we ondanks die relatief lage uitgaven toch bovengemiddeld scoren op de waardering van huurders over de kwaliteit van de woning, namelijk een 7,3 t.o.v. een 7 landelijk. En bij de reparatieverzoeken scoren onze vakmannen zelfs een 8!'

Samenvatting van de resultaten 

A
voor Bedrijfslasten
We scoren op het onderdeel bedrijfslasten een A. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald van € 779 naar € 728. Het sectorgemiddelde ligt op € 790.

A voor Duurzaamheid (nieuw in 2016)
Op het gebied van duurzaamheid presteert SWZ bovengemiddeld in de energie-index. Onze woningen hebben een energie index van 1,55, waar het landelijk gemiddelde op 1,73 ligt.

A voor Onderhoud en verbetering (nieuw in 2016)
Het gaat hier om het totaalbedrag dat uitgegeven is aan onderhoud en verbetering. SWZ ligt hier met € 1426 ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat ligt op € 2216 voor corporaties met een vergelijkbaar bezit qua type en bouwjaar. Uit eigen onderzoek blijkt zoals ook hierboven al is aangegeven dat de waardering van huurders voor de kwaliteit van de woning evenwel boven het landelijk gemiddelde ligt (7,3 t.o.v. 7 landelijk).

B voor Huurdersoordeel
Bij het huurdersonderdeel reparatieverzoeken scoorde SWZ hoog met een 8,0 (was 7,9).  De score bij nieuwe huurders bleef gelijk (7,6) en daalde bij vertrokken huurders naar een 7,1 (was 7,2).

B voor Beschikbaarheid en betaalbaarheid (nieuw in 2016)
SWZ scoort gemiddeld op de hoeveelheid vrijgekomen woningen met een lage huurprijs. We hebben veel woningen aan de doelgroep van beleid toegewezen. Ook ligt de huurprijs van woningen van SWZ onder het landelijk gemiddelde.

Op 23 november zijn op het jaarlijkse Aedescongres alle benchmarkresultaten bekend gemaakt. Zie voor de gedetailleerde resultaten www.Aedes.nl.