'Welkom thuis' kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

20 december 2017
Deel dit artikel:

In december 2017 heeft SWZ haar nieuwe Toekomstvisie 2018+ gepresenteerd. Kern van dit ondernemingsplan is dat SWZ nog meer dan nu actief aandacht heeft voor de huurders en weet wat hun wensen en behoeften zijn. In bijzondere situaties wordt maatwerk geleverd, waar nodig in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners in Zwolle. De kerngedachte van dit plan is samengevat in: ´Welkom thuis´.

De Toekomstvisie 2018+ is verdeeld in 5 thema´s.

Betaalbaarheid

Fijn wonen en je thuis voelen lukt alleen als er voldoende financiële ruimte is om te leven. SWZ voert een gematigd huurbeleid en zorgt ervoor dat de beschikbare woningen eerlijk verdeeld worden over de inkomensgroepen. Met huurders met betalingsproblemen proberen we zo vroeg mogelijk in contact te komen om erger te voorkomen. En we bedenken (samen met onze partners) oplossingen voor mensen die binnen de geldende regels in de knel komen.

Met aandacht voor iedereen

Het merendeel van onze huidige en toekomstige huurders kan de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen woonsituatie. Maar er zijn mensen die minder zelfredzaam zijn. Voor deze groep willen wij er nadrukkelijk ook zijn.

We hebben ogen en oren in de wijk en schakelen daardoor makkelijk en snel met onze partners. We zijn op zoek naar humane en maatschappelijk efficiënte oplossingen en zijn bereid breder te kijken dan alleen naar ons eigen organisatiebelang. We investeren ook in passende huisvesting voor specifieke doelgroepen.

Samen met huurders

Onze ambitie is dat onze huurders zich eigenaar van hun woning en woonomgeving voelen en daardoor écht thuis. Huurders bepalen zelf hoe ze willen wonen en leven. We staan open voor ideeën over hoe het (samen) leven in buurten en wijken verbeterd kan worden en dragen daaraan ons steentje bij. We betrekken onze huurders in een vroeg stadium bij beleid en praktische besluiten.

Duurzaamheid

We nemen onze verantwoordelijkheid in de opgaven rondom de zorg voor onze planeet. We streven naar CO2-neutraliteit in 2040, een maximale energie-index van 1,4 (label B) in 2020 en een maximale energie-index van 1,2 (label A) in 2023.

Ons bezit

Om tegemoet te komen aan de groei van onze doelgroep, zijn we van plan om in de komende 10 jaar netto ca. 400 woningen toe te voegen. Daarbij zal het accent liggen op woningen voor kleine huishoudens en ouderen die langer thuis blijven wonen. Ook blijven we fors investeren in onze bestaande woningen. Om beter aan te sluiten bij de wensen van onze huurders, werken we aan de invoering van vraaggestuurd binnenonderhoud.

PDF - Toekomstvisie 2018+