Huurverhoging per 1 juli 2018

Alle huurders van SWZ krijgen voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In die brief leest u hoeveel u vanaf 1 juli 2018 voor uw woning gaat betalen.

Veruit de meeste huurders krijgen een huurverhoging van 1,4%. Een klein deel van de huurders krijgt een verhoging van 0 tot 1,3%. Daarnaast krijgt een klein deel van de huurders een zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit zijn huurders met een inkomen boven € 41.056. Daarvoor geldt een verhoging van 5,4% als de huidige netto huur beneden € 640,14 ligt en een verhoging van 3,95% in het geval die huur hoger is.

Ieder jaar hebben wij overleg met de Woonkoepel over de huurverhoging. De Woonkoepel maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het huren van een woning. Ze gaven ons het advies om de huren minder te verhogen dan dat wij voorstelden. Dit advies hebben wij serieus overwogen omdat wij de zorgen delen. Toch hebben wij het advies niet overgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat wij nu en ook in de toekomst betaalbare woningen, met een goede kwaliteit, willen blijven bieden. Dat vraagt om verbeteringen in woningen en de bouw van woningen.