SWZ behoort tot de besten onder de woningcorporaties

Woningcorporatie SWZ behaalt opnieuw uitstekende resultaten in de Aedes Benchmark. Dit jaar zelfs met een AAAA-score! Dit bleek uit de resultaten die op 22 november in Baarn bekend werden gemaakt. Vooral de stijging van de tevredenheid van de huurders van SWZ draagt bij aan de topresultaten. Slechts 7 van de 289 behaalden net als SWZ deze bovengemiddelde score.

Bestuurder Monique Boeijen: ‘Ik ben ontzettend blij met de behaalde AAAA-score en heel trots op de medewerkers van SWZ. De mensen van onze servicedienst krijgen veel waardering van onze huurders, we letten goed op onze kosten en we investeren ook veel in duurzaamheid. De komende jaren gaan we door met deze verduurzaming, zodat we uiteindelijk al onze huurders een betaalbare en goed geïsoleerde woning kunnen bieden.’

Samenvatting van de resultaten

A voor Huurdersoordeel
Bij het huurdersonderdeel reparatieverzoeken scoort SWZ hoog met een 8,0. De score bij nieuwe huurders bleef ook dit jaar gelijk (7,6), maar steeg bij vertrokken huurders naar een 7,5 (was 7,1).

A voor Bedrijfslasten
We scoren op het onderdeel bedrijfslasten een A. De bedrijfslasten zijn gedaald naar € 631, daar waar het sectorgemiddelde ligt op € 764.

A voor Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid presteert SWZ bovengemiddeld in de energie-index. Onze woningen hebben een energie-index van 1,51, waar het landelijk gemiddelde op 1,65 ligt.

A voor Onderhoud en verbetering
We halen een hoge klanttevredenheid tegen lagere kosten voor onderhoud en verbetering

Op 22 november zijn op het jaarlijkse Aedescongres alle benchmarkresultaten bekend gemaakt. Zie voor de gedetailleerde resultaten www.aedes.nl.