Renovatie 24 appartementen Porporastraat

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en het Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociale Raadslieden.

Woningstichting SWZ gaat 24 appartementen aan de Porporastraat 2 t/m 48 (even nummers) renoveren. De renovatie wordt in opdracht van SWZ uitgevoerd door Van Wijnen Zwolle.

SWZ wil het complex weer een mooie frisse uitstraling geven en het wooncomfort verbeteren. Het complex krijgt, onder andere, een schilderbeurt, het voegwerk wordt hersteld en er komen extra brandwerende maatregelen. De woningen krijgen een nieuwe mechanische ventilatie. De huidige intercominstallatie wordt vervangen en de entree wordt verfraaid.

 Wanneer 70% van de bewoners akkoord gaat met de renovatie worden de volgende werkzaamheden ook uitgevoerd:

  • Er komen nieuwe kozijnen met een ventilatierooster en isolerende beglazing;
  • De buitenmuren worden geïsoleerd;
  • De woningen krijgen zonnepanelen;
  • Er wordt nieuwe dakbedekking aangebracht en de isolatie van het dak wordt verbeterd.

Bij een akkoord van 70% kunnen bewoners kiezen voor:

  • Een aansluiting voor elektrisch koken
  • Een videoverbinding bij de nieuwe intercominstallatie

In het renovatievoorstel en de bewonersbrochure staat uitgebreider beschreven wat deze werkzaamheden inhouden.

De werkzaamheden in de woning duren ongeveer 5 dagen. Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners in hun woning blijven wonen.

De verwachting is dat de werkzaamheden na de bouwvak 2021 starten.