Vertaal deze pagina

In onze statuten staan de bepalingen en grondregels opgenomen waaraan wij ons als stichting moeten houden. Daarnaast houden wij ons aan de bepalingen van de Governancecode Woningbouwcorporaties. 

De Raad van Commissarissen houdt intern toezicht. De Autoriteit Woningcorporaties (AW) verzorgt het extern toezicht. De integrale oordeelsbrief van de AW over 2019 vindt u hiernaast.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen