Sloop en Nieuwbouw Palestrinalaan

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en het Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn en het Sociaal wijkteam.

In de wijk Holtenbroek, aan de Palestrinalaan gaat Dura Vermeer voor Woningstichting SWZ 74 appartementen realiseren. Twee bestaande portieketageflats (Palestrinalaan 130 t/m 200 even nummers) worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen twee gebouwen die uit vier bouwlagen bestaan en plaats bieden aan 37 appartementen met 1 of 2 slaapkamers.

Sloop
De oude gebouwen worden circulair gesloopt. Dit betekent dat een deel van de materialen hergebruikt wordt in de nieuwe gebouwen, of in een ander project. De gebouwen worden in de 1e helft van 2022 gesloopt door Boverhof Sloopwerken B.V.

Nieuwbouw
Bij de nieuw te bouwen woningen is er aandacht voor de leefbaarheid. De begane grond wordt ingericht met appartementen en een fietsenstalling. Deze appartementen kijken uit op de grasvelden aan de achterkant. Ook komt er 1 appartement op de hoek. We zorgen voor een groene omgeving rondom het gebouw. Aan de rechterzijde van het gebouw komt de entree. De appartementen worden toegankelijk via een binnen-ingang. De twee slaapkamer appartementen zijn circa 70 m2 groot, en geschikt voor 1 à 2 persoonshuishoudens. De één slaapkamer appartementen worden ongeveer 55m2. De nieuwe gebouwen worden voorzien van goede isolatie en krijgen energiezuinige installaties.

De eerste schetsen van het nieuwbouwplan zijn gereed. Er is gekozen voor een ontwerp dat past in de omgeving. In de verdere uitwerking kan het ontwerp nog wijzigen.

Parkeren (Zie ook: Situatieschets openbaar gebied en parkeren)
Door de nieuwbouw zal er meer vraag zijn naar parkeerplekken. In de eerste plannen voor de inrichting van het buitenterrein aan de Palestrinalaan worden er 16 nieuwe parkeerplekken toegevoegd. De terreininrichting is nu verder uitgewerkt: De bushalte bij gebouw 1 bevindt zich nu midden voor het gebouw in de groenstrook aan de Palestrinalaan. Deze wordt verplaatst in de groene zone en wordt nabij de hoek, Palestrinalaan – Praetriusstraat aangelegd. We voegen 14 nieuwe parkeerplekken aan de voorzijde toe. Rondom de nieuwbouw zijn er nu lege parkeerplekken. Uit onderzoek blijkt dat deze lege parkeerplekken samen met de 14 nieuwe parkeerplekken voldoende parkeerruimte geven. Ook komt er in dezelfde groenstrook aan de Palestrinalaan een zone voor het parkeren van fietsen. Deze is bedoeld voor de bewoners die gebruik maken van de bus en voor bezoekers van de nieuw te realiseren gebouwen die op de fiets komen. De bewoners die in de nieuwe gebouwen komen te wonen krijgen een fietsenstalling in het gebouw.

Bouwplaatsinrichting (Zie ook: Bouwplaatsinrichting)
We verwachten in het tweede kwartaal van 2022 te starten met bouwen. De sloop is inmiddels in volle gang. Om de bouwwerkzaamheden goed en veilig te laten verlopen is er een plan gemaakt voor de bouwplaatsinrichting. Om te kunnen laden en lossen wordt er een weghelft van de Palestrinalaan afgesloten. Tijdens de bouwperiode komt er op de Palestrinalaan, ter plaatse van het nieuwbouwproject, een wegversmalling. Ook wordt de eenrichtingsweg vanaf de pleintjes naar de Palestrinalaan afgesloten. (Het gaat hier om de Praetriusstraat en de Vincent Lübeckstraat) De parkeerplaatsen aan de Palestrinalaan worden ook afgesloten en gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen.

Inrichting landschap achterzijde gebouwen (Zie ook: Landschapsplan)
Samen met een landschapsarchitect is er een concept ontwerp gemaakt voor de inrichting van de grasvelden aan de achterzijde van het gebouw. Dit ontwerp is slechts een structuurontwerp die verder met de bewoners in de buurt uitgewerkt wordt. Wij verwachten dat dit begin 2023 zal zijn, wanneer de nieuwe bewoners bekend zijn. De bewoners die nu om de veldjes heen wonen worden hiervoor ook uitgenodigd.

Oplevering en verhuur
De appartementen zijn inmiddels verhuurd via De Woningzoeker.

Locatie