Vertaal deze pagina

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociale Raadslieden.

Woningstichting SWZ gaat de flats Elvis Presley en Louis Armstrong aan de Palestrinalaan 561-839 en 917-1195 renoveren. De plannen worden samen met een architect en bewoners verder uitgewerkt. Doel van het project is niet alleen de bouwtechnische zaken aan te pakken maar er wordt ook ingezet op het verbeteren van de directe woonomgeving. Dit doen we zowel door aanpassingen aan het gebouw maar ook door het faciliteren van de inzet van bewoners en welzijnswerk.

Samen met de bewoners is SWZ het ontwerptraject ingegaan. Er zijn drie bijeenkomsten zijn gehouden op 11 maart 2019, 4 april 2019 en 13 juni 2019. Op woensdag 10 juli is het voorlopige plan bij de flats gepresenteerd aan de bewoners.

Zoals het er nu naar uitziet bestaat ons plan in hoofdlijnen uit:

  • Verplaatsen van de bergingen van de eerste verdieping naar de begane grond. De garages verdwijnen hierdoor.
  • De entrees worden vergroot en er komt een buurtkamer op de begane grond.
  • Op de eerste verdieping komen woningen in plaats van bergingen.
  • De bestaande woningen krijgen nieuwe gevels, de ventilatie wordt verbeterd en de verwarming en warmwater vernieuwd.
  • De badkamer, keuken en toilet worden vernieuwd als ze er aan toe zijn.

Vanuit de bewoners hebben we al een groot aantal vragen gehad. Hier vindt u de antwoorden op deze vragen.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2020 gestart met de werkzaamheden. De oplevering staat gepland voor eind 2021.

 Kijk voor meer informatie over de buurt op www.zwolle.nl/holtenbroek

Locatie

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen