Wijziging woonsituatie

Eenzijdige huuropzegging
Als de huurovereenkomst is ondertekend door twee of meerdere huurders en één van de huurders vertrekt uit de woning, dan moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning door de huur eenzijdig op te zeggen.
Ook als er sprake is van echtscheiding of het verbreken van geregistreerd partnerschap moet de huur eenzijdig worden opgezegd. Bent u gehuwd of geregistreerd partner, dan bent u namelijk beiden huurder, ook als de huurovereenkomst slechts door één van u is ondertekend. U kunt gemakkelijk en snel uw huur eenzijdig opzeggen door het online formulier in te vullen.

Medehuurderschap aanvragen
Gedurende de tijd dat u een woning huurt van SWZ, kan er een verandering in uw gezinssituatie ontstaan. U bent bijvoorbeeld getrouwd of geregistreerd partner of u heeft een medebewoner die u graag medehuurder wilt laten worden. U kunt gemakkelijk en snel medehuurderschap aanvragen door het online formulier in te vullen.

Overlijden partner
Wanneer de hoofdhuurder overlijdt, gaat het huurcontract automatisch naar de medehuurder bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap. De medehuurder kan volstaan met het toesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een overlijdensakte naar info@swz.nl. Wij zorgen ervoor dat de huurovereenkomst op naam van de medehuurder komt te staan. Deze wordt dan hoofdhuurder. U ontvangt binnen tien werkdagen een bevestiging per e-mail. In geval van samenwonen en bij achterblijvende kinderen gelden andere voorwaarden.

Huuropzegging overlijden
Als de hoofdhuurder overlijdt en er geen medehuurder is, dan eindigt de huur twee maanden na de maand van overlijden van de huurder. De erfgenaam/erfgenamen moet(en) tot het einde van de huurperiode de huur betalen. Deze termijn kan worden verkort tot minimaal een maand. Nabestaanden kunnen de huur opzeggen door het online formulier in te vullen.

Tijdelijke huisbewaring

Stel, u gaat voor het werk of de studie naar het buitenland of u gaat langere tijd op reis. Dan kunt u uw woning tijdelijk aan iemand anders in bewaring geven; prettig voor u én voor de ander die tijdelijke woonruimte zoekt. U bent en blijft de huurder, dus volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw woning. U kunt gemakkelijk en snel tijdelijke huisbewaring aanvragen door het online formulier in te vullen.