Projectleider Vastgoed Realisatie

Projectleider Vastgoed Realisatie​ (32-36 uur)
Daadkrachtige en resultaatgerichte organisator


Functieprofiel

Als Projectleider Vastgoed Realisatie binnen SWZ in Zwolle ben je de aanjager in het realiseren van  (vervangende) nieuwbouwprojecten, transformaties en verduurzamingsplannen. Na het akkoord op het investeringsvoorstel zorg je voor het daadwerkelijke realiseren van vastgoedinvesteringsprojecten tot en met het overdragen van deze projecten aan de beheerorganisatie van SWZ.

Daar waar wenselijk ondersteun je de project manager vastgoed ontwikkeling bij het leveren van technisch advies ten behoeve van haalbaarheidsstudies, het ontwerpproces en de voorbereidingen op het realisatieprocessen. Na het besluit tot realisatie ben jij in de lead voor de totstandkoming van onderhoudswerken, renovatie, of nieuwbouwprojecten tot en met oplevering.

In samenwerking met collega’s van de diverse afdelingen en samenwerkingspartners zorg je voor een gedegen projectvoorbereiding en realisatieplan. Hierbij hou je rekening met tijdsplanningen, kostenramingen, kwaliteit en interne - en externe communicatie. Gedurende de uitvoeringsfase zie je erop toe dat de gemaakte kwalitatieve en kwantitatieve afspraken nagekomen worden. Inclusief budgetbeheer, contractmanagement en (periodieke) projectrapportages. Bij afwijkingen, risico’s of onvoorziene omstandigheden handel je passend, daadkrachtig, doelgericht en adequaat en houd je  rekening met het gemeenschappelijke en maatschappelijke belang.

Tijdens projecten verzorg je de communicatie intern én extern. Je communiceert tijdig, correct en volledig met je directe collega’s, samenwerkingspartners, bewoners, bewonersgroepen en andere in- en externe belangenhouders rondom het project.

Intern krijg je samen met de Project Managers een rol in het doorontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsvormen en bij het opzetten en optimaliseren van processen en procedures.

Word je enthousiast van vastgoed gerelateerde (duurzaamheids)ontwikkelingen, heb je oog voor innovatie en wil je onderdeel worden van een hecht, energiek en dynamisch team? Dan is de functie van Projectleider Vastgoed Realisatie bij SWZ in Zwolle echt iets voor jou!

Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor het aansturen van de projectteams bij het realiseren van de uitvoering van de projecten, na het investeringsvoorstel, m.b.t. nieuwbouw en herstructureringsprojecten (investeringsprojecten bestaand bezit)
 • Ondersteunen van de project manager vastgoed ontwikkeling ten behoeve van haalbaarheidsstudies, ontwikkel- en investeringsvoorstellen, ontwerp en voorbereidingen op het realisatieproces, inclusief prijsonderhandelingen en de contractvorming
 • Concretiseren en toe zien van programma van eisen, vraagspecificaties, tijdsplanningen, financiën, kwaliteit en communicatieplannen in- en extern
 • Signaleren en tijdig nemen van maatregelen bij het afwijken van de planningen, kwaliteit of begrotingen
 • Onderhandelen met betrokken partijen over financiële gevolgen van o.a. meerwerk
 • Verzorgen van een volledige, tijdige en correcte overdracht van het uiteindelijk gerealiseerde project aan de beheerorganisatie binnen SWZ
 • Doorontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsvormen
 • Meedenken bij het opzetten en optimaliseren van interne processen en procedures

 Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau. Opleidingsrichting Installatietechniek, Bouwkunde, Vastgoed Management of vergelijkbaar
 • Ervaring als Projectleider, Project Coördinator, Werkvoorbereider, Calculator, Uitvoerder of vergelijkbaar
 • Ervaring of affiniteit met vernieuwende vormen van samenwerken met marktpartijen, zoals Ketensamenwerkingen Resultaat Gericht Samenwerken
 • Een communicatief sterke kandidaat die op diverse niveaus (bestuurlijke tot de aannemerij) verbindingen weet te leggen, samen werkt en netwerken op kan bouwen
 • Verder ben je: communicatief sterk, standvastig, gedreven, daadkrachtig, commercieel vaardig, sociaal, betrokken, bevlogen, doelgericht, zelfstandig en innovatief

De functie van Projectleider Vastgoed Realisatie is ideaal voor een vakkundige en gedreven professional ervaring in het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten.

Wij bieden

 • Je werkt in een betrokken, professioneel en dynamisch team met 11 collega’s op de afdeling Vastgoed
 • Een zelfstandige en veelzijdige functie in een ambitieuze organisatie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten

SWZ is vooruitstrevend en heeft de laatste jaren op het gebied van vastgoedrealisatie mooie stappen gezet. Je komt dus in een professionele en gedreven omgeving waarbij je de kans krijgt om verder te bouwen aan een nog mooiere (vastgoed)toekomst.

Over SWZ

Woningcorporatie SWZ staat midden in de Zwolse samenleving en weet wat er speelt bij de huurders. SWZ heeft ongeveer 7600 woningen in diverse wijken in Zwolle. Naast de sociale huurwoningen, vrijesectorwoningen, bezit SWZ enkele zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages. Een divers en betaalbaar aanbod voor iedereen met een lager inkomen. De middeninkomens huisvest men op bescheiden schaal met het oog op doorstroming en variatie in de buurt.

SWZ gelooft in een maatschappij waarin iedereen- letterlijk en figuurlijk- de ruimte heeft om mee te kunnen doen. Men heeft oog voor de individuele huurders, investeert in de woningen, maar ook in de leefbare wijk. In bijzondere situaties levert men maatwerk. Dit doet SWZ meer door intensief samen te werken met regionale maatschappelijke partners en 90 enthousiaste collega’s zetten zich hier dagelijks voor in.

Als medewerker van SWZ kun jij het verschil maken voor de huurders. SWZ werkt vanuit de kernwaarden: “Met aandacht, slim, helder, samen én energiek”.

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink is door SWZ gevraagd om de werving- en selectieprocedure voor de Project Manager Vastgoed Realisatie te verzorgen.

Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 23 mei 2022. De eerste gesprekken worden gevoerd door Tom Munster bij Siebert & Wassink of op een nader te bepalen locatie in week 21 en 22. De vervolggesprekken met SWZ zijn gepland tussen 6 en 24 juni 2022.

Wij streven ernaar om de procedure in juni 2022 af te ronden.

Let op: Van bovengenoemde wervingsproces kan afgeweken worden. Indien geïnteresseerden zich kandidaat stellen, zullen bij geschiktheid de gesprekken gevoerd worden en kan de procedure dus eerder afgerond worden.

Solliciteer hier middels een motivatie en een CV. Neem voor meer informatie contact op met Tom Munster van Siebert & Wassink:

t: 053 – 480 35 50
m: 06 – 430 307 99
e: munster@siebertwassink.nl
w: www.siebertwassink.nl