urgentie

Veel gevraagd over urgentie

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning in Zwolle?

Nee. Urgentie bestaat niet meer. Hiervoor is de spoedmodule gekomen. De woningen in deze module worden verloot. U kunt reageren op woningen in de spoedmodule als u minimaal 1 jaar aansluitend in de gemeente IJsselmuiden, Kampen, Zwolle, Zwartewaterland of Steenwijkerland woont. Is er sprake van een direct huisvestingsprobeem, bijvoorbeeld door brand of een andere, zeer ernstige situatie? Neem dan contact op met een van de woningcorporaties. Kijk voor de contactgegevens en meer informatie op www.dewoningzoeker.nl.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning in Zwolle. Hoe regel ik dat?

U kunt zich melden bij de gemeente voor een WMO indicatie. Als deze is afgegeven, dan zoekt de gemeente een passende woning voor u.

Ik ben zwanger. Heb ik recht op een andere woning in Zwolle?

Nee. U kunt zich inschrijven als woningzoekende om zo op een andere woning te kunnen reageren via www.dewoningzoeker.nl.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Alle huurwoningen worden passend aangeboden. Dit betekent dat uw inkomen moet passen bij de huur van de woning. Op www.dewoningzoeker.nl kunt u onder ┬┤Inkomensvoorwaardern┬┤ precies zien welke woningen u met uw inkomen kunt huren. Om op een huurwoning te kunnen reageren moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij De Woningzoeker.