Vertaal deze pagina

Overlast melden

Ervaart u overlast, maar bent u geen huurder van SWZ? Neem dan contact op met de politie of het Sociaal wijkteam via de website www.swtzwolle.nl

Bent u een huurder van SWZ? Klik dan verder.

Gerelateerde vragen

De honden van de buren blaffen heel vaak. Wat kan ik doen?

Spreek eerst zelf uw buren aan en maak goede afspraken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met de politie bellen. U kunt in Zwolle ook Buurtbemiddeling inschakelen. Kijkt u voor meer informatie op www.traverswelzijn.nl.

Hoe meld ik overlast?

U kunt een overlast melding bij ons indienen via het overlast formulier. Klik hier om dit direct te doen of kijk op de contactpagina voor de overige contactmogelijkheden.

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

Wilt u het direct melden? Klik hier om dat direct te doen. U  kunt ons ook bellen via 038 - 4680123.

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. U kunt afspraken maken die voor beide goed werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om Buurtbemiddeling in te schakelen. U kunt voor advies ook contact opnemen met de sociaal beheerder in uw wijk. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden van uw sociaal beheerder.

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Spreekt u hier eerst zelf uw buren op aan. Doen uw buren hier niets mee? Neem dan contact met ons op of vul hier het overlast formulier in. Kijk op de contactpagina voor de contactmogelijkheden.

 

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Iedere gemeente heeft een instantie die zich bezighoudt met ernstig vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt rechtstreeks met de gemeente bellen, of met ons.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

U kunt altijd een melding doen. Of wij de situatie moeten oplossen is afhankelijk van de situatie. In veel gevallen is het uw eigen verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken en op te lossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

U kunt eerst zelf proberen om de overlast op te lossen met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling via www.traverswelzijn.nl. Ook kunt u de overlast melden bij de gemeente of politie.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

In Zwolle kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Kijk voor informatie op de website van www.traverswelzijn.nl. Ook kunt u overlast melden bij de 0900 - 8844 of de 14 - 038.

Mag ik overlast anoniem melden?

Dat mag, maar dan kunnen wij helaas niet zoveel voor u doen. Een anonieme melding geldt namelijk niet als bewijs. Daarom raden wij u aan om de melding niet anoniem te doen. Wij gaan altijd voorzichtig om met uw gegevens en uw melding. In eerste instantie adviseren wij u om de overlastgever zelf aan te spreken. Als u dit niet wilt, kunt u contact met de sociaal beheerder in uw wijk opnemen om de situatie en mogelijkheden te bespreken. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens van uw sociaal beheerder. Klik hier als u de overlast schriftelijk wilt melden.

Treden jullie op bij een burenruzie?

Bij burenruzies zijn wij wettelijk niet verplicht om te bemiddelen. Probeer het zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit en loopt het uit de hand? Dan kunt u met ons bellen. In Zwolle kunt u ook buurtbemiddeling inschakelen via www.traverswelzijn.nl

Treden jullie op bij een burenruzie?

Alleen als u er samen niet uit komt. Wij verwachten dat u eerst zelf contact opneemt met uw buren. Probeer het samen op te lossen. In Zwolle kunt u ook Buurtbemiddeling inschakelen via www.traverswelzijn.nl.

Waar meld ik overlast in de openbare ruimte?

Zwerfvuil/ defecte straatverlichting/ loszittende stoeptegels/ parkeeroverlast e.d. kunt u melden via . U kunt ook snel en eenvoudig via de app BuitenBeter melden.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Dat is per gemeente verschillend. U vindt deze informatie op de website van uw gemeente. In Zwolle doet de Rova dit. Kijk op www.rova.nl voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Wanneer start SWZ bij sociale overlast een rechtszaak?

Het opstarten van een procedure bij de rechtbank komt voor. Deze procedure starten wij pas als de overlast ontoelaatbaar en zeer ernstig is en het niet lukt deze overlast te stoppen. De rechter wijst een ontruimingsvonnis niet zomaar toe. Er moet dan echt wel wat aan de hand zijn. Daarom is er een eenduidig en zwaarwegend dossier nodig.

Wat doen jullie na een overlastmelding?

Wij onderzoeken uw melding. Als we meer willen weten, bellen wij u. Als het nodig is kijken we op locatie en/of gaan we in gesprek met de buren. Daarna nemen wij contact op met de melder over de uitkomst van ons onderzoek.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Er mag vanuit onze woningen niet in drugs gehandeld worden. Drugshandel is een criminele activiteit, die het rustig woongenot van omwonenden verstoort. SWZ accepteert dit niet en wij lichten onmiddellijk de politie in. Wanneer de handel na onze constatering niet stopt vraagt SWZ aan de kantonrechter de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker te beëindigen.

Wat gebeurt er als jullie hennepkweek bij een huurder thuis ontdekken?

Als wij hennepkweek ontdekken, vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dit niet? Dan vragen wij om beëindiging van de huurovereenkomst bij de rechter. Hierna komt de huurder 2 jaar lang niet in aanmerking voor een andere woning.

Wat is sociale overlast?

Als u hinder/last heeft door toedoen van andere huurder(s) of door dier(en) van andere huurder(s). Dit kan zijn: gedrag, geweld, lawaai, stank, vervuiling, verwarde huurder, dealen, ruzie, geblaf.

Wilt u graag in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? Hierbij een aantal tips:

•Maak een afspraak en neem de tijd •Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart. •Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze. •Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar. Leidt een gesprek niet tot verbetering? Dan kunt u de overlast melden.

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen