Bestuursreglement en remuneratieverslag

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van het bestuur van SWZ zijn vastgelegd in ons bestuursreglement. Dit reglement is hiernaast te raadplegen.

De raad van commissarissen vervult de werkgeversrol richting directeur-bestuurder. De remuneratie- en selectiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van deze werkgeversrol. Het remuneratieverslag is hiernaast te raadplegen.