Integriteitscode

Normen op het terrein van maatschappelijk, transparant en integer handelen, die alle medewerkers, bestuurders en commissarissen van SWZ willen naleven zijn vastgelegd in onze Integriteitscode.