Betaalbaarheid

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis.

 

Fijn wonen en je thuis voelen lukt alleen als er voldoende financiële ruimte is om te leven. SWZ voert een gematigd huurbeleid en zorgt ervoor dat de beschikbare woningen eerlijk verdeeld worden over de inkomensgroepen. Met huurders met betalingsproblemen proberen we zo vroeg mogelijk in contact te komen om erger te voorkomen. En we bedenken (samen met onze partners) oplossingen voor mensen die binnen de geldende regels in de knel komen.

 

In 2018 is hier inhoud aangegeven door een lagere huurverhoging te vragen dan was toegestaan en door energetische verbeteringen, waardoor de energierekening lager werd. Door de invoering van gericht maatwerk voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar en via een tweehurenbeleid voor onze zorgwoningen zien we dat de huurachterstanden nog verder daalden en zien we dat onze persoonlijke benadering bij het incassobeleid zijn vruchten afwerpt.