Samen met huurders

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis.

Onze ambitie is dat onze huurders zich eigenaar van hun woning en woonomgeving voelen en daardoor écht thuis. Huurders bepalen zelf hoe ze willen wonen en leven. We staan open voor ideeën over hoe het (samen) leven in buurten en wijken verbeterd kan worden en dragen daaraan ons steentje bij. We betrekken onze huurders in een vroeg stadium bij beleid en praktische besluiten.

Ook dit thema kreeg in 2018 inhoud door samen met de huurders te werken aan een fijne woning en woonomgeving. Op diverse locaties zijn gesprekken met bewoners georganiseerd om informatie op te halen die we kunnen gebruiken bij onze onderhouds- en verbeterplannen. Vanuit de buurtkamer in de Palestrinalaan, die door SWZ beschikbaar is gesteld, worden mooie initiatieven vanuit de wijk opgezet en de bewonersbetrokkenheid vergroot. In totaal is € 769.000 uitgegeven aan leefbaarheid.