Reglement bij onderhoud, renovatie en sloop

Wij doen ons best om aan de gestelde planning in het renovatiereglement te voldoen. Soms is dat door onvoorziene omstandigheden niet altijd mogelijk. In die gevallen laten we de bewoners weten waarom het niet lukt. De ingangsdatum van het reglement is 1 juni 2022. Vanaf die datum passen we het toe bij projecten.