Klacht indienen

Bent u huurder van SWZ?

Als huurder mag u van ons een goede service verwachten. Bent u niet tevreden? Wij horen het graag! Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Vul hieronder het klachtenformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Gerelateerde vragen

Bent u tevreden en wilt u ons dat laten weten?

Algemeen

Wij horen dit natuurlijk graag. U kunt dit hier aan ons doorgeven.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over jullie. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij horen graag waar u niet tevreden over bent. U kunt dit doorgeven via het formulier klacht indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw klacht te bespreken.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtenadviescommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Als het tot een hoorzitting komt, dan past de commissie 'hoor en wederhoor' toe.

Binnen 3 weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de directie van SWZ.

Binnen 1 maand neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen. Als er een zwaarwegende reden is, kan de directie van het advies afwijken.

Meer over dit onderwerp

Ik ben niet tevreden over het advies van de Klachtenadviescommissie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. 

Vindt u dat uw klacht niet goed is behandeld door de Klachtenadviescommissie en de beginselen van de Governancecode Woningcorporaties 2020 zijn geschonden?

U kunt een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties. Dit kan per e-mail naar commissiegovernancecode@aedes.nl. Deze commissie toetst of de beginselen van de Governancecode zijn nageleefd. Zij behandelt nooit de inhoud van de klacht zelf.

Meer over dit onderwerp