Eenmalige huurverlaging

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen (peiljaar 2019) recht op een eenmalige huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u voor 1 april automatisch bericht van ons. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van de overheid via deze link Wet eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

 Aantal personen in uw huishouden

Uw inkomen samen is gelijk of lager dan

Uw kale huur (de huur zonder servicekosten) is hoger dan

U woont alleen
U ontvangt geen AOW

€ 23.725

€ 633,25

U woont alleen
U ontvangt AOW

€ 23.650

€ 633,25

U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW

€ 32.200

€ 633,25

U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW

€ 32.075

€ 633,25

U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW

€ 32.200

€ 678,66

U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW

€ 32.075

€ 678,66

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons voor 1 april.
U hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle, krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Wij verlagen dan automatisch uw huur. Komt u in aanmerking, dan laten wij u dit voor 1 april weten. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden.

Mijn inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?
Als u te maken heeft gehad met een inkomensdaling, waardoor u de afgelopen zes maanden voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huurverlaging. U ontvangt ook dan automatisch een brief van ons voor 1 april. In deze brief leest u hoe u een aanvraag kan doen.

Goed om te weten
- Is uw netto huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
- Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning. Behalve als huurders op kamers wonen.
- De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.
- We kunnen op dit moment nog niet vertellen wanneer de eenmalige huurverlaging precies ingaat. Huurders krijgen dit te horen op het moment dat zij het voorstel ontvangen voor een huurverlaging.