Nieuwe overeenkomst SWZ en De Woonkoepel getekend!

Monique Boeijen, directeur-bestuurder van SWZ, Jan Besselink, voorzitter van huurdersvereniging De Woonkoepel en Chris Kranenburg, secretaris van huurdersverenging De Woonkoepel, hebben op donderdag 5 juli een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit gebeurde onder toeziend oog van Paulus jansen en Simone Bovenhorst van de Woonbond. Beide partijen zij blij met de ondertekening: ‘We zitten regelmatig om tafel met onze bewoners. Samen met hen zetten wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen we ook in de toekomst goed en prettig blijven samenwerken’.