SWZ, SW, Salverda en Home Team tekenen raamovereenkomst voor Onderhoud op Verzoek

Woningstichting SWZ heeft op 14 september een raamovereenkomst gesloten met drie partijen om te komen tot een meer vraaggestuurde, in plaats van geplande vorm van onderhoud. De deelnemende partijen zijn: SW, Salverda en Home Team. Samen vormen de partijen een keten waarbij vanuit de wens van de huurder renovatie aan toilet, badkamer en keuken mogelijk is.

Pilot gestart
SWZ is een pilot gestart met deze vorm van vraaggestuurd onderhoud in een aantal complexen aan de Gantel en de Kamerledenlaan. In 2019 volgen nog een aantal geselecteerde complexen. Daarna wordt bekeken of en hoe deze vorm van vraaggestuurd onderhoud verder over het bezit van SWZ kan worden ingevoerd.  

Huurders kunnen met name het tijdstip van vervanging van het sanitair en/of keuken zelf aangeven. Huurders krijgen een brief als ze hiervoor in aanmerking komen.  

Onderdeel van ‘Welkom thuis´
SWZ is blij met deze samenwerking, omdat het een stap op weg is naar de invulling van de ondernemingsplan ´Welkom thuis´ waarin de wensen van de huurder een belangrijk uitgangspunt zijn. Voor de drie deelnemende partijen is het een mogelijkheid om -naast hun eigen expertise- de meerwaarde van ketensamenwerking te laten zien.  

V.l.n.r. Arjan Berends (Salverda), Rutger Lokhorst (Salverda), Monique Boeijen (SWZ), Mark Meulenkamp (SWZ), Mark Krakers (SW), Ronald Speelman (SW), Wilfred Joustra (Home Team)