Overige publicaties

ANBI-status

Woningstichting SWZ is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het onderstaande Standaardformulier Publicatieplicht Volkshuisvesting.