Tijdelijke huisbewaring

Let op

Met dit formulier moet u de volgende documenten meesturen:
Bewijs van afwezigheid huidige huurder (door werk, studie, verpleging etc.)

Gerelateerde vragen

Ik heb hulp nodig bij het op orde brengen van mijn woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact op met de wijkconsulent uit uw buurt. U vindt de contactgegevens op de contactpagina. De wijkconsulent bepaalt samen met u wat u nodig heeft. Er kan bijvoorbeeld hulp aangevraagd worden bij het Sociaal Wijkteam of ZwolleDoet.

Meer over dit onderwerp

Bewoners gebruiken de brandtrap. Mag dit?

Algemeen

Nee, de brandtrap is uitsluitend bedoeld als vluchtroute. Dit staat ook in het reglement voor woongebouwen.
Meer over dit onderwerp

Ik wil mijn afspraak met jullie verzetten. Wat moet ik doen?

Algemeen

Bel hiervoor onze Klantenservice via (038) 468 01 23. Zij helpen u verder.

Meer over dit onderwerp

Ik ben al 40/50/60 jaar huurder van jullie. Doen jullie iets aan dit jubileum?

Algemeen

Zeker staan wij hier bij stil! Bij 40 jaar huren ontvangt de huurder een bos bloemen. Bij 50/60 jaar huren brengt de directeur een boeket bloemen met een VVV-bon.

Meer over dit onderwerp

Ik heb eigen vermogen. Mag ik op duurdere woningen reageren?

Algemeen

Uw eigen vermogen of spaargeld is meestal al meegeteld in uw verzamelinkomen van de Belastingdienst. Dat inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Klik hier als u meer eigen vermogen heeft dan op de verklaring staat. Wij kijken dan of er afgeweken kan worden van passend toewijzen.

Dit geldt ook als u of uw partner de AOW leeftijd heeft bereikt.

Meer over dit onderwerp

Hoe hoor ik dat jullie mij een woning toewijzen?

Algemeen

Wij sturen u een e-mail. In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de oplevering van de woning en de huurovereenkomst.

Meer over dit onderwerp

Wat betekent je hoofdverblijf in de woning hebben?

Algemeen

Dit betekent dat je in de woning moet wonen. Ook moet je bij de gemeente staan ingeschreven op dat adres.

Meer over dit onderwerp

Ik heb nog een aantal vragen naar aanleiding van de bezichtiging van de woning. Wie kan ik bellen?

Algemeen

Bel hiervoor naar (038) 468 01 23 en vraag naar de afdeling Verhuur. Zij beantwoorden uw vragen.

Meer over dit onderwerp

Wie mag er gebruik maken van mijn berging?

Algemeen

Als u een eigen berging heeft, mag u deze alleen zelf gebruiken. Het is niet toegestaan om de berging door anderen te laten gebruiken.

Meer over dit onderwerp

Wie mag er gebruik maken van de parkeerplaats die hoort bij ons woongebouw?

Algemeen

Alle bewoners van het woongebouw en mensen die voor SWZ werken. U mag hier uw auto of motor parkeren. Aanhangwagens, caravans, of campers mag u hier niet parkeren.

 Wordt een parkeerplek gehuurd? Dan mag alleen de huurder hiervan gebruik van maken.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een woning aangeboden gekregen. Welke documenten moet ik inleveren?

Algemeen

U heeft een e-mail van ons ontvangen. In de bijlage staat welke documenten u moet inleveren. Komt u er niet uit? Bel ons dan via (038) 468 01 23.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een bedrijf starten in mijn woning?

Algemeen

Dat is afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf. In het bestemmingsplan van de gemeente Zwolle staat wanneer u toestemming krijgt voor een bedrijf aan huis.

Heeft u toestemming van de gemeente? Klik hier om bij ons toestemming aan te vragen. Laat ons weten wat voor bedrijf u wilt starten en wat de werkzaamheden zijn. Stuur ook de toestemming van de gemeente mee.

Meer over dit onderwerp

Ik wil doorschuiven naar een andere woning bij mij in de buurt. Kan dat?

Algemeen

U kunt niet met voorrang verhuizen naar een woning bij u in de buurt. U kunt wel reageren op een vrijkomende woning via De Woningzoeker.

Meer over dit onderwerp

Ik ben meer dan 2 maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u laten weten?

Algemeen

Ja. We vragen u een contactpersoon aan ons door te geven. Dan kunnen we iemand bellen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij brand of lekkage. Klik hier om dit aan ons door te geven.

Meer over dit onderwerp

Ik heb de meterstanden niet meer. Hebben jullie die voor mij?

Algemeen

Nieuwe huurders kunnen deze terugvinden op het opleverformulier. Vertrekkende huurders kunnen de meterstanden vinden op het eindinspectieformulier. Beide formulieren heeft u via de mail van ons gekregen. Klik hier als u het formulier niet meer heeft. Wij zoeken het dan voor u op.

 

Meer over dit onderwerp

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

Algemeen

Bij de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven. Of u maakt zelf een uitdraai van uw adreshistorie via www.mijn.overheid.nl. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Meer over dit onderwerp

Nemen jullie contact met mij op na de eindinspectie?

Algemeen

Ja. Zodra de technisch beheerder de eindinspectie heeft gedaan, belt hij u.

Meer over dit onderwerp

Mag ik vluchtelingen in mijn huis opvangen?

Algemeen

U moet hiervoor toestemming bij ons aanvragen. Dat kan via dit formulier. Lukt het invullen van de aanvraag niet? Neem dan contact met onze afdeling Verhuur via (038) 468 01 23.

Laat u vooraf goed informeren. SWZ speelt geen rol in de opvang van vluchtelingen. Hou rekening met het volgende:

  • De opvang van vluchtelingen is tijdelijk.
  • U blijft zelf in de woning wonen.
  • Heeft u toestemming van ons gekregen? Dan kunt u uw logeerplek melden bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.
  • Takecarebnb geeft op deze pagina tien tips voor het opvangen van een vluchteling.
Meer over dit onderwerp

Heeft het opvangen van vluchtelingen gevolgen voor mijn toeslagen?

Algemeen

Als uw huishouden verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslagen. Een nieuwe bewoner kan bijvoorbeeld worden gezien als toeslagpartner. Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen maakt de Belastingdienst een uitzondering. Deze zien zij niet als toeslagpartner of medebewoner.

Let op: De uitzondering is nog niet in de wet vastgelegd en kan dus nog veranderen. Hou voor alle ontwikkelingen de website van de Belastingdienst in de gaten.

Meer over dit onderwerp

Heeft het opvangen van vluchtelingen gevolgen voor mijn uitkering van de Gemeente, SVB of het UWV?

Algemeen

Nee. U moet het wel doorgeven aan het UWV, de SVB en/of de gemeente. Als de Oekraïense vluchteling een vrijwillige bijdrage betaalt, moet u dit ook doorgeven.

 De opgevangen Oekraïense vluchteling telt niet mee voor de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.

Meer over dit onderwerp

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Algemeen

Er is geen directe (onkosten)vergoeding voor gastgezinnen. Wel kan dit vrijwillig door een Oekraïense vluchteling worden betaald. Hierover moet u samen afspraken maken. Oekraïense vluchtelingen krijgen in sommige situaties leefgeld. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een zwembad op mijn balkon zetten?

Algemeen

Nee, uw balkon is hier niet op gebouwd. Een zwembad vol met water is te zwaar. Voor de veiligheid en kans op lekkage is dit daarom verboden.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een AOW en eigen vermogen. Mag ik dan duurder huren?

Algemeen

Ja, dat mag. Dit is alleen van toepassing op de sociale huur. U mag dus met een laag inkomen en vermogen tot maximaal € 763, 47 netto huur (prijspijl 2022) huren. Het minimale vermogen waarmee u duurder mag huren is € 120.020 voor 1 persoonshuishoudens en € 151.767 voor meerpersoons huishoudens.

U moet hiervoor bewijs van uw eigen vermogen aanleveren bij de corporatie van wie u wilt gaan huren. Bewijs kan in de vorm van:

  • de definitieve aanslag van uw inkomstenbelasting van vorig jaar
  • bankafschriften waaruit uw eigen vermogen blijkt

Heeft u een koopwoning? Dan geldt het volgende:

  • de woning is nog niet verkocht: een recente taxatie of een bewijs van de WOZ waarde van uw woning.
  • de woning is verkocht: een kopie van de verkoopakte en een afschrift van de bankrekening waarop het vermogen is bijgeschreven.

In beide gevallen moet u een hypotheekverklaring inleveren. Hierop moet staan wat de hoogte van het openstaande hypotheekbedrag is. Dit toont namelijk aan wat de overwaarde van uw woning is.

Soms zijn bovenstaande gegevens niet genoeg om het vermogen te kunnen berekenen. In dat geval moet u aanvullende gegevens inleveren. Pas als het vermogen is gecontroleerd en u zit boven de norm kunt u gaan reageren op duurdere woningen.

De corporatie vraagt u een verklaring te tekenen dat u verplicht bent om uw woning te verkopen. Dat is nodig omdat u uw geld dan pas kunt gebruiken voor het betalen van de huur.

Meer over dit onderwerp