Onze organisatie

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen.

SWZ heeft ongeveer 7500 woningen in diverse wijken in Zwolle. Een divers en betaalbaar aanbod voor iedereen met een lager inkomen. De middeninkomens huisvesten we op bescheiden schaal met het oog op doorstroming en variatie in de buurt.

Wij zijn een onderneming die maatschappelijk verantwoord werkt op het gebied van de volkshuisvesting. We geloven in een maatschappij waarin iedereen- letterlijk en figuurlijk- de ruimte heeft om mee te kunnen doen. We hebben oog voor de individuele huurders, we investeren in de woningen maar ook in de leefbare wijk. In bijzondere situaties leveren we maatwerk. We bereiken meer door intensief samen te werken met onze maatschappelijke partners.

Missie & visie

De visie van SWZ is verwoord in de Toekomstvisie 2018+.

 

De missie van SWZ is om te zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in aangename Zwolse buurten en wijken.

 

De ambitie van SWZ is dat we dromen van een maatschappij waarin iedereen de ´ruimte heeft om mee te doen‘.

 

De vijf thema´s waaraan we werken zijn:  betaalbaarheid, met aandacht voor iedereen, samen met huurders, duurzaamheid en ons bezit.

 

Onze kernwaarden zijn: met aandacht, slim, helder, energiek en samen.

 

Onze klantbelofte is: ‘Welkom thuis’.