Visitatie 2019-2022

Elke vier jaar doet een extern bureau onderzoek naar de mening van interne - en externe stakeholders in de vorm van een visitatie. SWZ is als woningcorporatie hiertoe verplicht. Tijdens het visitatie gesprek stelt het bureau vragen die gaan over het functioneren van SWZ. Onderwerpen als tevredenheid over maatschappelijke prestaties, woonaanbod, kwaliteit van wijken en buurten, maar ook de betrokkenheid van de geïnterviewde bij het beleid van SWZ, komen aan bod.

Hieronder de resultaten in het volledige rapport en de resultaten samengevat in een Infographic.

Rapport Visitatie 2019-2022
Infographic Visitatie 2019-2022