Contract voor ketensamenwerking bij asbestsanering getekend

Intentie van het contract is om een interessantere marktpartij te worden door samen op te trekken. De lijnen in het totale proces zijn helder met vooraf vastgestelde prijzen. Hierdoor kan er sneller en slimmer worden gewerkt. De saneerder, Bork is in het geval van SWZ de regie voerende partij in het gehele proces.

Op de foto v.l.n.r. de directeur Lois Golbach van Acmaa, de directeur Jan Bork van Bork, directeur-bestuurder Monique Boeijen van SWZ, projectleider Arie Boerman van SWZ en de manager van SGS Search ingenieursbureau B.V. - Hans de Jong.