SWZ heeft nieuwe directeur-bestuurder!

Wij hebben een nieuwe directeur-bestuurder! Wiepke van Erp Taalman Kip start op 1 februari 2021 en heeft veel zin in haar nieuwe baan. “Ik ben blij en dankbaar dat ik mij in zo’n dynamische stad als Zwolle kan inzetten voor huurders.”


De raad van commissarissen is blij met de benoeming van Wiepke van Erp Taalman Kip. “Met haar innovatieve kracht, kennis van de volkshuisvesting en bestuurservaring kan SWZ - samen met de collega-corporaties - een belangrijke bijdrage leveren aan een goed woonklimaat in Zwolle. Belangrijke opgaven zijn groei van de stad, de energietransitie en de samenwerking met de gemeente, het sociaal domein en de zorg.” Tot het aantreden van Wiepke blijft Freerk Wind directeur-bestuurder a.i. bij SWZ.

Even kort voorstellen
Wiepke heeft brede ervaring met volkshuisvestelijke vraagstukken en is op dit moment bestuurder bij woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Ook brengt zij ondernemerservaring mee. Zij kijkt ernaar uit om zich als directeur-bestuurder in te zetten bij SWZ: “Ik ben blij en dankbaar dat ik mij in zo’n dynamische stad als Zwolle kan inzetten voor huurders”. Wiepke verwacht in een stedelijke omgeving diverse uitdagingen. “Er is veel vraag naar nieuwe betaalbare huurwoningen. Tegelijkertijd willen we ons huidige bezit verduurzamen. En natuurlijk is het voor huurders ook belangrijk om fijn te wonen, zich thuis te voelen in hun wijk. Vooral in deze tijd. Als woningcorporatie kunnen we hier - in samenwerking met anderen - écht iets in betekenen. Er is veel werk aan de winkel. Ik heb zin om me, samen met alle collega’s van SWZ, hiervoor in te zetten”.  

Wij wensen Wiepke heel veel succes en kijken uit naar de samenwerking.