Sloop en nieuwbouw Bankastraat en Javastraat

In de wijk Diezerpoort ligt de Indische Buurt. Van oudsher een echte volksbuurt. De oorspronkelijke woningen zijn gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat het opknappen van de woningen niet haalbaar is. Daarom is gekozen voor sloop en nieuwbouw op dezelfde plek. 

Over de bouw
We gaan in 2 fasen slopen en opnieuw bouwen.

Fase 1 – Bankastraat 2 t/m 10 en de Javastraat 53 (één woonblok, totaal 6 woningen)
In september 2023 hebben de bewoners van fase 1 het Sociaal Plan ontvangen. Hierin staat alle informatie over de bouw en het uitverhuizen. De planning is om deze woningen medio zomer 2025 te slopen. De oplevering van de nieuwe woningen staat gepland voor medio zomer 2026.

Fase 2 - Javastraat 17 t/m 51 (één woonblok, totaal 18 woningen)
De bewoners van fase 2 krijgen in het voorjaar van 2024 het Sociaal Plan. Als fase 1 klaar is, start de sloop van fase 2. Dit staat gepland voor medio zomer 2026. De nieuwbouwwoningen op deze locatie worden medio najaar 2027 opgeleverd.

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.Nieuwbouw
Op dit moment werken we de plannen uit voor de nieuwbouw. Als hier meer over bekend is, delen we dat op deze pagina.

Locatie