Kop van Oost - Anthonie Heinsiusstraat, Caspar Fagelstraat

Diezerpoort is één van de oudste wijken in Zwolle en goed bereikbaar door de ideale ligging dichtbij de binnenstad. In de wijk staan veel verschillende soorten woningen; koop en huur, duur en goedkoop en een mix aan bewoners uit verschillende culturen. De wijk Diezerpoort bestaat uit een aantal buurten: Dieze-West (met Het Noorden, de Schildersbuurt en Bollebieste), Dieze Centrum (met de Bagijneweide), de Indische buurt (ook nieuwbouw Molenoever, hiervoor bedrijventerrein Floresstraat hoort erbij), Dieze-Oost (met Meppelerstraatweg-Zuid, Hogenkampsweg).

De Kop van Oost is het laatste project voor SWZ van de natuurlijke buurtvernieuwing in Dieze-Oost, waar wij sinds 2009 mee bezig zijn. Tot nu toe hebben we bijna 300 woningen verbeterd en een gelijk aantal vervangen door appartementen met lift en eengezinswoningen met een tuin.

Kop van Oost
De Kop van Oost zijn de woongebouwen aan de Caspar Fagelstraat (huisnummers 2 tot en met 64) en de Anthonie Heinsiusstraat (huisnummers 1 tot en met 111). Het project bestaat uit 2 fasen:

  • fase 1 – Caspar Fagelstraat  42 tot en met 64 en Anthonie Heinsiusstraat 1 tot en met 111
  • fase 2 – Caspar Fagelstraat 2 tot en met 40

De start van de sloop van fase 1 staat gepland voor september 2024. Op deze plek komen nieuwe appartementen terug. De plannen zijn in voorbereiding.

Fase 1
In december 2021 hebben bewoners van Caspar Fagelstraat 42 t/m 64 een Sociaal Plan ontvangen. Op deze pagina, bij 'Zie ook',  vindt u dit Plan. Hierin staat wat de verhuiskostenvergoeding is en hoe je aan een andere woning komt. De meeste bewoners zijn al verhuisd. De vrijgekomen woningen worden tijdelijk verhuurd.

Bewoners van de Anthonie Heinsiusstraat 1 t/m 95 kregen in september 2023 het Sociaal Plan. 

Fase 2
Het sloopbesluit voor Caspar Fagelstraat 2 tot en met 40 is genomen. De sloop voor fase 2 staat voorlopig gepland voor september 2026. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit proces langzamer of sneller gaan. Als de planning definitief is, informeren wij de bewoners verder. We verwachten dat de bewoners in de tweede helft van 2024 het Sociaal Plan krijgen. 

Locatie