Over SWZ

Woningstichting SWZ is een middelgrote woningcorporatie in Zwolle met een warm hart voor haar huurders. Met ongeveer 7400 verhuureenheden speelt de corporatie een belangrijke rol op de lokale woningmarkt. De organisatie telt circa 90 medewerkers en verzorgt in samenwerking met maatschappelijke instellingen huisvesting voor huurders met een relatief laag inkomen en soms een kwetsbare positie. SWZ bouwt, beheert en investeert in leefbaarheid en wijkvernieuwing. De kerntaak van SWZ is het zorgen voor betaalbare huisvesting en bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Regionaal heeft de corporatie hierin een voortrekkersrol als verhuurder van bijvoorbeeld de daklozenopvang 'De Herberg' en 'Vrouwenopvang Overijssel'. SWZ staat bekend als een herkenbare en vooral een sociaal-maatschappelijk betrokken verhuurder met een goede prijs-kwaliteitverhouding. SWZ is een inspirerende organisatie om bij te werken. Wij bieden medewerkers naast een boeiende functie ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Deel dit artikel: